Nieuwsbrief maart 2013

 Wist u dat?

– er op Goede Vrijdag 29 maart 2013 geen gymlessen worden gegeven
– er op vrijdag 12 april 2013 voor de “vrijdag-kinderen” onderlinge wedstrijden zijn tijdens het gebruikelijke trainingsuur
– er op dinsdag 16 april 2013 voor de “selectie-kinderen” onderlinge wedstrijden zijn tijdens de gebruikelijke trainingsuren (op donderdag 18 april 2013 zijn er weer reguliere trainingsuren voor de selectie-kinderen)
-er op donderdag 18 april 2013 voor de “donderdag-jongens” onderlinge wedstrijden zijn tijdens het gebruikelijke trainingsuur
– het voor alle deelnemende kinderen, de trainsters en de juryleden erg leuk is als er heel veel publiek aanwezig is bij deze onderlinge wedstrijden!!!
– de prijsuitreiking van de onderlinge wedstrijden op vrijdagavond 19 april 2013 in de voetbalkantine van SDOB (Leeteinde) zal plaats vinden > aanvang 19.15 uur!
– na deze prijsuitreiking de traditionele bingo wordt georganiseerd!
– er vooral bij wedstrijden waaraan de selectie deelneemt, ondersteuning van de ouders noodzakelijk is!
– er in de vakantieperiode zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2013 geen gymlessen worden gegeven
– het bestuur zeer tevreden terugkijkt op de open dag van zaterdag 2 februari 2013
– het ledenaantal van Sparta momenteel alleen maar toeneemt
– de contributie nu al bijna 5 jaar niet verhoogd is!!!!

Informatie over Sparta ingewonnen kan worden bij Greet van de Graaf (403 3223) of Reina Beets (403 3408) en anders via de website www.spartabroekinwaterland.nl of via de mail info@spartabroekinwaterland.nl