Nieuwsbrief juli

Beste Sparta leden,

De zomervakantie is begonnen en we willen jullie graag alvast op de hoogte brengen wat er volgend seizoen allemaal gaat gebeuren.

Nieuwe groepsindeling
De nieuwe groepsindeling voor komend seizoen is bekend gemaakt per email aan de leden.
Bij voldoende deelnemers start op de woensdagmiddag van 15:30 – 16:30 weer een peuteruur; Nijntje beweeguur.

Contributieverhoging
Met ingang van 1 juli 2017 voert de vereniging een contributieverhoging door. De contributie is sinds 2009 niet aangepast. Door onder andere hogere exploitatie kosten zijn we genoodzaakt het bedrag aan te passen om de vereniging financieel gezond te houden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 mei 2017 is de hoogte vastgesteld en akkoord bevonden.

De contributie (per half jaar) is vastgesteld op:

Recreatie, 1 uur                               € 76,-
Springuur 1,5 uur                            € 114,-
Selectie 2,5 uur                                € 190,-
Selectie 4 uur                                   € 304,-

De contributie van onze vereniging wordt per half jaar (voor de selectie per kwartaal) achteraf via automatische incasso geïnd. Mocht de incasso voor u problemen opleveren, schroom dan niet met ons contact op te nemen via info@spartabroekinwaterland.nl. Samen met u kijken we dan naar een passende oplossing.

Nieuwe schroef-saltogordel
De turnvereniging heeft sinds kort een nieuwe schroef-saltogordel. Met deze gordel wordt het nog makkelijker om de salto of schroef aan te leren omdat je ondersteunt wordt door elastieken tijdens je draaibeweging. Met grote dank aan de Rabobank en Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) kon de vereniging deze schroef-saltogordel aanschaffen. Beide organisaties hebben namelijk aan onze vereniging een financiële bijdrage beschikbaar gesteld. Wij zijn hier erg blij mee, en in het nieuwe seizoen zullen we van de nieuwe gordel dan ook veelvuldig gebruik maken!

Bestuur en vrijwilligers
Reina Beets heeft het bestuur van Gymvereniging Sparta na 8 jaar verlaten. Reina vervulde de rol van secretaris en heeft zich ook bezig gehouden met de organisatie van evenementen en wedstrijden. We willen Reina bedanken voor haar inzet voor de vereniging!

Afgelopen maanden hebben we met veel ouders van de leden contact gehad of zij zich willen inzetten voor de vereniging. Denk bijvoorbeeld aan de ledenadministratie, organisatie van wedstrijden en evenementen of PR campagnes. We hebben al positieve reacties ontvangen van ouders, maar heb je je nog niet aangemeld en kun je nog iets betekenen voor onze vereniging, dan horen wij dat graag.

Vanaf dinsdag 5 september starten weer de turnlessen! Iedereen een hele fijne vakantie gewenst.

Nieuwsbrief mei 2017

Agenda
Dinsdag 16 mei jaarvergadering
Dinsdag 30 mei en vrijdag 2 juni onderlinge wedstrijden
Zaterdag 10 juni springfestijn in Monnickendam

Onze vrijwilliger Greet ontvangt een lintje
Greet van de Graaf heeft afgelopen week tijdens de lintjesregen een koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij mag nu de titel Lid in de Orde van Oranje-Nassau dragen. Greet heeft het lintje verdiend omdat zij zich al 17 jaar als vrijwilliger inzet voor de vereniging en volgens ons echt goud voor de vereniging is. Greet, we willen je bedanken voor al je inzet!

Jaarvergadering
Het bestuur van Gymvereniging SPARTA nodigt u van harte uit voor hun jaarvergadering welke gehouden zal worden op: DINSDAG 16 mei 19.45 uur in het BROEKERHUIS.

De agenda ziet er als volgt uit:
•       opening
•       activiteitenverslag 2016
•       notulen jaarvergadering 2016
•       financieel verslag
•       kalender 2017
•       mededelingen
•       contributieverhoging
•       rondvraag.

Onderlinge wedstrijd
De onderlinge wedstrijden worden dit jaar op dinsdag 30 mei en vrijdag 2 juni gehouden. Alle groepen van de vrijdag en de selectie doen mee aan deze wedstrijd. De indeling ziet er als volgt uit (de kinderen hebben op hun eigen lesuur de wedstrijd):
Dinsdag 30 mei 17.30 – 20.00          selectie
Vrijdag 2 juni 15.15 – 16.15              groep 3 en 4
Vrijdag 2 juni 16.15 – 17.15              groep 4 en 5
Vrijdag 2 juni 17.30 – 18.30              groep 6 en hoger
Vrijdag 2 juni 18.30 – 19.30              jongens

Opgeven voor de onderlinge wedstrijd hoeft niet, want wij verwachten dat iedereen er bij is. Kan uw kind niet aanwezig zijn, dan is het fijn als wij een afmelding ontvangen via info@spartabroekinwaterland.nl. Natuurlijk zijn alle ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes uitgenodigd om te komen kijken bij de wedstrijd!

Op onderstaande data zijn er geen lessen

dinsdag 18 t/m vrijdag 21 oktober, herfstvakantie
vrijdag 11 november, sint maarten
woensdag 14 t/m vrijdag 16 december, kleine dieren
woensdag 21 december, school kerstdiner
vrijdag 23 december t/m vrijdag 6 januari 2017, kerstvakantie
vrijdag 17 t/m vrijdag 24 februari, voorjaarsvakantie
woensdag 15 maart, studie school
vrijdag 14 april, goede vrijdag
vrijdag 21 april t/m 5 mei, koningsspelen en mei vakantie
donderdag en vrijdag 25 en 26 mei, hemelvaart
donderdag 6 juli laatste lessen i.v.m. schoolactiviteiten.

Nieuwsbrief

Agenda

zaterdag 23 april  onderlinge wedstrijden

woensdag 27 april t/m vrijdag 6 mei  meivakantie daarom geen les.

dinsdag 24 mei  jaarvergadering Sparta

zaterdag 11 juni  springfestijn in Monnickendam

vrijdag 24 juni t/m donderdag 30 juni laatste lessen van dit seizoen.

 

Wedstrijden

Bij de afgelopen wedstrijd heeft Vera Verhoef de 1e plaats gehaald.

Hilde Stevens heeft bij de recreatie de 2e plaats gehaald

Merel de Klerk heeft bij de recreatiewedstrijd 3e plaats gehaald.

Alle drie gefeliciteerd!

Onderlinge wedstrijd

Zaterdag 23 april is de onderlinge wedstrijd van Sparta.

Alle groepen van de vrijdag en de selectie doen mee. De jongens van de donderdag kunnen meedoen met de jongens.

Voorlopige indeling:

10:30- 11:45 uur Selectie meiden

12:00-13:15 uur meisjes groep 6 en hoger (vrijdag van 17:30 – 18:30 uur)

13:15-14:30 uur groep meisjes van groep 3, 4 en 5 (vrijdag van 15:15 – 16:15 en 16:15 – 17:15 uur)

14:45-16:00 uur alle jongens

Opgeven voor de onderlinge wedstrijd hoeft niet. Wij verwachten dat iedereen er bij is. Kan uw kind er echt niet bij zijn, dan verwachten wij een afmelding via de trainer/ster of via de mail info@spartabroekinwaterland.nl  .

 

Uitnodiging  jaarvergadering

Het bestuur van Sparta nodigt  u van harte uit om de jaarvergadering bij te wonen. De jaarvergadering is op dinsdag 24 mei in het Broekerhuis. We starten om 20:00 uur.

 

Selectie

In april wordt de contributie van de selectie geïnd.

Turnhal

Sparta heeft op zondag 21 februari van 10:00 uur tot 15:00 uur een turnzaal gehuurd. 
Dit keer niet de Ookmeerhal maar de turnzaal in de Midden-Beemster. 
De kinderen vanaf groep 3 mogen dan lekker turnen in een turnzaal.
Tijdsindeling:
10:00 - 11:30 uur jongens recreatie
11:15 - 12:45 uur meisjes recreatie
12:30 - 15:00 uur selectie meiden

Je kan je opgeven t/m 19 februari door een mailtje te sturen naar: 
info@spartabroekinwaterland.nl

Opgeven recreatiewedstrijd

Beste leden,

Op zondag 13 maart is er weer een turnwedstrijd in de Wormer waarbij dit
keer ook de recreatiemeiden aan mee kunnen doen, omdat we nu genoeg
juryleden hebben.
Wij hebben 3 meiden van de selectie bereid gevonden om te jureren voor de
recreatie.

Opgeven kan door een mailtje te sturen aan: info@spartabroekinwaterland.nl
In dit mailtje zet u: de naam van de deelneemster, leeftijd en in welke
groep ze turnt bij Sparta.
De wedstrijd is voor meisjes vanaf basisschool groep 3.

Opgeven kan tot en met zondag 24 januari.

Afsluiting Nijntje beweegdiploma

Woensdag 27 januari is de afsluiting van Nijntje beweegprogramma 1.
De kinderen mogen dan in de les aan hun ouders, opa’s, oma’s en andere
geïnteresseerden laten zien wat ze geleerd hebben. Na afloop van de les
krijgen de kinderen hun Nijntje beweegdiploma 1.

Woensdag 3 februari starten de kinderen met Nijntje beweegdiploma 2.

Nieuwsbrief 1

Agenda:
7 en 8 november: 1e competitie dames in Wormer
8 november: 1e recreatie dames in Wormer
15 november: recreatie heren in Beverwijk
27 november pietengym tijdens de les
2 december: pietengym tijdens de les
4 december: geen les ivm Sinterklaas
9 december: geen les ivm klein dieren sportvereniging
10 december: geen les ivm klein dieren sportvereniging
11 december: geen les ivm klein dieren sportvereniging
18 december t/m 1 januari 2016: Kerstvakantie

Grote clubactie!
De kinderen hebben super goed hun best gedaan voor onze vereniging. Petje af! Om dit te belonen, heeft de Grote Clubactie heel veel leuke acties op de Kids-website staan:
http://kids.clubactie.nl. Hiermee kunnen de kinderen super coole prijzen winnen, zoals een fiets of i-pad!
De boekjes van de grote clubactie mogen ingeleverd worden bij de leiding. Dit kan t/m vrijdag 6 november.

Nijntje
De peuters zijn al een tijdje bezig met gymmen volgens het Nijntje beweegprogramma. Tijdens deze les maken de kinderen spelender wijs kennis met de gymtoestellen. Momenteel is er veel animo voor deze groep, en hebben we een tijdelijke stop gezet op deze groep. Maar
heeft u interesse in Nijntje beweegdiploma, geef uw kind dan alvast op voor de wachtlijst door een mail te sturen naar
info@spartabroekinwaterland.nl

Wisseling van Leiding
Ons team van leiding is versterkt door Stephanie Tuyp. zij geeft op woensdag de lessen aan de peuters en kleuters. Daarnaast is ze ook op de vrijdag aanwezig en zal ze vanaf januari de lessen van Judith overnemen vanwege zwangerschapsverlof.

Kosten voor de wedstrijden
Als uw kind zich opgeeft voor een wedstrijd is het niet vrijblijvend.
Om aan deze wedstrijden mee te kunnen doen, moet de vereniging uw kind inschrijven en per deelnemer inschrijfgeld betalen. De kosten zijn €7,50 per wedstrijd.
Indien je wegens omstandigheden niet aanwezig kunt zijn bij de wedstrijd, zullen wel kosten in rekening gebracht worden (7,50 euro per wedstrijd). Deze kosten zullen in rekening worden gebracht bij de eerstvolgende incasso van de contributie.
Uiteraard hopen wij dat uw kind met veel plezier aanwezig is bij elke wedstrijd!

Juryleden
Om te zorgen dat onze turners en turnsters ook aan wedstrijden kunnen blijven meedoen is Sparta
druk op zoek naar juryleden. Helaas blijkt dat wij als vereniging te weinig juryleden hebben,
waardoor we niet aan alle wedstrijden meer mee kunnen doen.
Lijkt het u leuk om te jureren op wedstrijden van uw kinderen? Dan is een gratis jurycursus iets voor
u! (slechts 4 cursusavonden!). Het lijkt misschien erg moeilijk, maar ook u kunt leren jureren. Tijdens
een speciale jurycursus leert u alle kneepjes van het juryvak. Voor vragen over de jurycursus kunt u
mailen naar info@spartabroekinwaterland.nl.

Gymvereniging Sparta en Nijntje starten peutergym met een Beweegdiploma

Gymvereniging Sparta start een nieuw beweeguur voor peuters om ze spelenderwijs te laten bewegen. Zo kunnen peuters tijdens de wekelijkse les kennis maken met diverse oefeningen en gymtoestellen. Na ongeveer 20 weken heeft uw kind vele nieuwe vaardigheden geleerd en kan hij/zij een Nijntje Beweegdiploma verdienen. Na dit diploma gaan de peuters door voor beweegdiploma 2. Peuters leren tijdens de lessen rollen, balanceren, klauteren, springen en nog veel meer.

Interesse?

Vanaf woensdag 19 augustus van 15.30 – 16.30 uur start de peutergym. Peuters vanaf 2,5 jaar t/m 4 jaar kunnen deelnemen aan dit lesuur. De lessen worden gegeven in gymzaal de Havenrakkers. Indien uw kind wil deelnemen aan deze leuke activiteit, stuur dan een mail met de naam en geboortedatum van het kind naar info@spartabroekinwaterland.nl.

 

 

Nieuwsbrief 4

Agenda
dinsdag 19 mei: jaarvergadering
zaterdag 13 juni: springfestijn in Monnickendam
15 t/m 19 juni: laatste lesweek van dit seizoen
week van 17 augustus : eerste lesweek van het komend seizoen

Jaarvergadering:
Wij nodigen alle leden van harte uit om de jaarvergadering bij te wonen. Deze is op dinsdag 19 mei in het Broekerhuis aan het leeteinde. De jaarvergadering begint om 19:30 uur.

Onderlinge wedstrijden:
Op zaterdag 25 april waren de onderlinge wedstrijden van Sparta.  Over de hele dag hadden we vier verschillende wedstrijden voor de jongste meiden, grote meiden, selectie en jongens. Iedereen heeft zijn best gedaan. Eline, Storm en Vera wonnen een wisselbeker, en zij zullen binnenkort een naamplaatje krijgen om op de beker te plaatsen.

Springfestijn:
Op zaterdag 13 juni is het springfestijn in Monnickendam. Kinderen die mee willen doen kunnen zich volgende week opgeven bij hun leidsters. Als ze meedoen moeten ze wel hun wedstrijdturnpak aan.

Laatste lesweek
In de week van 15 t/m 19 juni zijn de laatste lessen van dit seizoen. We beginnen weer in de week van 17 augustus. De nieuwe indeling van de groepen hoort u zo spoedig mogelijk.

Zoka
Van 2 t/m 8 augustus (week 5 van de zomervakantie) gaan een aantal kinderen van Sparta op zomerkamp. Er is nog plaats dus als u kind mee wil kunt u hem/haar opgeven door een mailtje te sturen naar info@spartabroekinwaterland.nl
Inschrijven kan tot uiterlijk 31 mei. Voor meer informatie kunt u kijken op www.zoka.nl