7 juni Onderlinge wedstrijden

Op vrijdag 7 juni nemen Onderlinge wedstrijden plaats voor de 2 turngroepen, evenals een demonstratie van de freerungroepen. Turngroep 1 begint om 15.15, vervolgens turngroep 2 om 16.30, freerunnengroep 1 om 18.00 en tot slot freerunnengroep 2 om 19.00. Daarna mogen de ouders, broertjes, zusjes en vrienden met het turnen of freerunnen meedoen.
We wensen iedereen succes!!